Bí kíp nhớ động từ bất quy tắc nhanh nhất

Học động từ bất quy tắc trong tiếng anh là nhiều nỗi lo với nhiều bạn. Để học được những động từ này một cách nhanh nhất, mời bạn tham khảo những gợi ý dưới đây.

1. Động từ có tận cùng là “eed”

Những động từ có tận cùng là “eed” thì động từ bất quy tắc sẽ được chuyển thành là “ed”, được bỏ đi 1 chữ “e”
Ví dụ:

feed – fed – fed : nuôi dạy

overfeed – overfed – overfed : cho ăn quá

bleed – bled – bled  : (làm) chảy máu

breed – bred – bred  : sinh, nuôi dạy

2. Động từ có tận cùng là “ay”

Động từ có tận cùng là “ay” thì động từ bất quy tắc sẽ được chuyển thành “aid”.
Ví dụ:

say – said – said  : nói

lay – laid – laid  : đặt, để

inay – inlaid – inlaid : cẩn, khảm

mislay – mislaid – mislaid  : để thất lạc

waylay – waylaid – waylaid : rình rập, ngóng chờ

3. Động từ có tận cùng là “d”

Động từ có tận cùng là “d” thì động từ bất quy tắc sẽ có tận cùng là “t”
Ví dụ:

bend – bent – bent : uốn cong

send – sent – sent : gửi

spend – spent – spent : dành, sử dụng

grid – grit – grit : đeo vào

4. Động từ có V1 tận cùng là “ow”

Động từ có tận cùng là “ow” thì động từ bất quy tắc tận cùng sẽ chuyển thành “ew” đối với p2, own đối với p3.
Ví dụ:

blow – blew – blown : thổi

crow – crew – crown : (gà) gáy

grow – grew – grown : mọc, trồng

know – knew – known : biết

foreknow – foreknew – foreknown : biết trước

throw – threw – thrown : liệng, ném, quăng

Bí kíp nhớ động từ bất quy tắc nhanh nhất

5. Động từ có V1 tận cùng là “ear”

Động từ có tận cùng là “ear” thì động từ bất quy tắc sẽ có tận cùng là “ore” đối với p1, “orn” đối với p2, trừ trường hợp hear ngoại lệ.
Ví dụ:

tear – tore – torn : xé rách

bear – bore – born :sinh ra

swear – swore – sworn : thề thốt

6. Động từ có V1 có nguyên âm “i” thì V2 là “a”, V3 là “u”

Động từ có nguyên âm “i” thì động từ bất quy tắc sẽ chuyển thành “a” đối với p2, “u” đối với “p3”
Ví dụ:

begin – began – begun : bắt đầu

drink – drank – drunk : uống

ring – rang – rung – rung: (chuông) reo

7. Động từ có V1 tận cùng là “m” hoặc “n”

Động từ có tận cùng là “m” hoặc “n” thì động từ bất quy tắc sẽ là “t”
Ví dụ:

dream – dreamt – dreamt : mơ, mơ mộng

burn – burnt – burnt : đốt cháy

learn – learnt – learnt : học

lean – leant -leant : dựa vào

8.Ngoài những trường hợp trên

Ngoài những trường hợp của động từ bất quy tắc đã đưa ra ở bên trên, chúng ta còn có thể nhóm các động từ bất quy tắc dễ nhớ khác dựa trên những đặc điểm chung sau đây.
– Nhóm những động từ cả 3 dạng không thay đổi.
Ví dụ:
cost – cost – cost

hit- hit – hit

cut – cut – cut

hurt – hurt – hurt

– Nhóm những động từ chỉ thay đổi dạng p2 và p3, nhưng hai dạng này được chuyển đổi giống nhau.

tell – told – told

think – thought – thought

build – built – built

– Nhóm những động từ thay đổi từ p1 sang p2, nhưng p3 và p1 không thay đổi.

run – ran – run

come – came – come

become – became – become
Trên đây là những trường hợp của động từ bất quy tắc giúp bạn nhớ nhanh nhất có thể. Bạn hãy ghi nhớ những trường hợp này để vận dụng nhuẫn nhuyễn hơn trong tiếng anh nhé!

Xem thêm bài viết:

Các cách dùng đầy đủ của câu hỏi How

Cách học bảng động từ bất quy tắc đầy đủ nhất một cách hiệu quả

Rate this post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *