Cách nhận biết các từ loại trong tiếng Anh để tự tin nói chuẩn

Cách nhận biết các từ loại trong tiếng Anh đã trở thành một điều cần thiết khi bạn muốn học tiếng Anh hiệu quả. Nhưng việc này không hề đơn giản, hãy cùng theo dõi nhé.

1. Có bao nhiêu từ loại trong tiếng Anh?

Muốn nhận biết được các từ loại trong tiếng Anh thì bạn phải chắc chắn mình nắm được tổng số loại từ trong tiếng Anh. Trên thực tế, việc phân chia đã được tiến hành và người ta đã đưa ra 8 loại từ loại: danh từ, động từ, tính từ, đại từ, trạng từ, giới từ, liên từ và thán từ.

Cách nhận biết các từ loại trong tiếng Anh để tự tin nói chuẩn

2. Cách nhận biết các từ loại trong tiếng Anh

Về cơ bản, để nói và làm bài tập, chúng ta có thể nhận biết các từ loại thông qua những dấu hiệu về vị trí và cấu tạo của từng loại từ. Cụ thể như sau:

– Danh từ:

+ Thường đứng đầu câu, sau trạng ngữ chỉ thời gian và làm chủ ngữ của câu

+ Đứng sau động từ thường làm tân ngữ

+ Đứng sau “enough”

+ Đứng sau tính từ (gồm cả tính từ sở hữu): my, her, his, beautiful,…

+ Đứng sau giới như at, about, of, with,…

+ Đứng sau các mạo từ hoặc các từ như this, that, these, those, each, few, a little,…

+ Thường có hậu tố là: tion, sion, ce, ment, ness, er, or, y, ship, ure.

– Động từ:

+ Thường đứng sau chủ ngữ

– Tính từ:

+ Thường đứng sau tobe và trước danh từ/cụm danh từ

+ Thường đứng sau những động từ liên kết: feel, look, taste, keep, get, seem,…

+ Trong câu so sánh: tính từ dài đứng sau more, the most, as… as hoặc less.

+ Sử dụng trong câu cảm thán: Sau How/What

+ Trước enough

+ Thường kết thúc bằng đuôi: ful. less, ly, al, ble,ive, ing, ed, like,y, ish, ous

– Đại từ: Thường được dùng để thay thế cho danh từ khi bạn không muốn dùng lại danh từ ấy nhiều lần.

– Trạng từ:

+ Thường đứng trước động từ thường

+ Trước enough

+ Sau too

+ Trong cấu trúc: V (thường) + so+ adv + that

+ Thường đứng một mình ở đầu câu, hoặc giữa câu nhưng luôn ngăn cách với các thành phần khác bằng dấu phẩy.

+ Đa phẩn khi thêm đuôi ly vào tính từ ta sẽ được trạng từ. Tuy nhiên nó cũng có trường hợp ngoại lệ như well, fast,…

– Giới từ: Để chỉ những mối tương quan về hoàn cảnh, thời gian và vị trí: by, out of, on, in, at,…

– Liên từ: Những từ nối các từ, các cụm từ hoặc các câu với nhau: and, but, or, so, yet, for, although, because, since, unless,…

– Thán từ: Những từ diễn tả cảm xúc hoặc tình cảm: hurrah, cheer up, bah, oh, um, ah,…

Như vậy, việc nhận biết các loại từ trong tiếng Anh không phải là quá khó nhưng lại rất dễ gây nhầm lẫn. Đây là lý do bạn nên cân nhắc thật cẩn thận trước việc xác định từ loại trong một câu. Hãy xem cấu tạo của từ đó cũng như vị trí của từ đó trong câu để có thể có những lựa chọn đúng đắn.

Xem thêm bài viết:

Cách hát tiếng Anh hay, nhanh tay áp dụng

Nên chọn học TOEFL, TOEIC hay IELTS? – Vướng mắc của nhiều bạn trẻ

Rate this post

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *