DN đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT

Doanh nghiệp có nghĩa vụ phải nộp rất nhiều loại thuế khác nhau trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với các doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp có thể đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT để kê khai thuế. Ngoài việc tìm hiểu về việc sử dụng và cách in hóa đơn điện tử, cách kê khai và nộp thuế môn bài,… kế toán cần nắm được những quy định về việc đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT để phục vụ tốt nghiệp vụ tại doanh nghiệp.

1. Phương pháp khấu trừ thuế GTGT

Phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng là phương pháp trong đó số thuế giá trị gia tăng phải nộp bằng số thuế giá trị gia tăng đầu ra trừ đi số thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ.

Tổng số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ bán ra ghi trên hoá đơn giá trị gia tăng là số thuế giá trị gia tăng đầu ra.

Tổng số thuế giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng mua hàng hóa, dịch vụ, chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng của hàng hóa nhập khẩu bằng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

thuế GTGT

2. Đối tượng áp dụng

Phương pháp khấu trừ thuế GTGT áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật bao gồm:

– Cơ sở kinh doanh có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên, trừ hộ, cá nhân kinh doanh;

– Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh.

Theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC, các doanh nghiệp mới thành lập thuộc một trong các trường hợp sau đây thì được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT:

– Doanh nghiệp mới được thành lập từ dự án đầu tư của đơn vị kinh doanh đang hoạt động nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ.

– Doanh nghiệp mới thành lập có tiến hành đầu tư theo dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

– Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập và có dự án đầu tư không thuộc đối tượng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư nhưng có phương án đầu tư được người có thẩm quyền của doanh nghiệp ra quyết định đầu tư phê duyệt thuộc đối tượng đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.

– Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập có hoạt động đầu tư, mua sắm, nhận góp vốn bằng tài sản cố định, máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ hoặc có hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh. 

Dịch Covid và đề xuất gia hạn tiền thuế TNCN, thuế GTGT 

Hướng dẫn tra cứu nhiều hóa đơn cùng một lúc

3. Thủ tục đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế 

Cơ quan thuế sẽ căn cứ vào loại tờ khai thuế GTGT mà doanh nghiệp nộp ở kỳ khai thuế GTGT quý đầu tiên để xác định doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính thuế nào. Cụ thể:

– Áp dụng phương pháp khấu trừ thuế thì doanh nghiệp sử dụng tờ khai thuế GTGT số 01/GTGT hoặc tờ khai thuế GTGT số 02/GTGT nếu có dự án đầu tư.

– Áp dụng phương pháp tính trực tiếp thì doanh nghiệp sử dụng Tờ khai thuế GTGT 04/GTGT hoặc tờ khai thuế GTGT số 03/GTGT nếu có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý.

Lưu ý:

Doanh nghiệp không phải nộp kèm các hồ sơ, giấy tờ chứng minh bên mình thuộc các đối tượng được đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế mà thay vào đó phải lưu trữ và xuất trình cho cơ quan thuế khi có yêu cầu.

Doanh nghiệp nếu có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý thì, phải hạch toán riêng hoạt động này để nộp thuế theo phương pháp trực tiếp tính bằng GTGT nhân với thuế suất thuế GTGT.

 

LEAVE A RESPONSE

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Related Posts